bezplatná linka 800 73 73 79 info@pasivnird.eu

Katalog

Specifika mobilních domů:

 • mobilní dům je možné přivézt již dokompletovaný nebo jej lze realizovat přímo na určeném místě
 • mobilní dům je usazen na vrtaných pilotách (např. krinner), není nutná skrývka zeminy a lze jej kdykoli odvézt
 • nosnou konstrukci domu tvoří sušené dřevěné kvh profily, jejichž rozměr je dán konkrétními statickými požadavky
 • podlaha i strop jsou rovněž dřevěné, nosnou konstrukci tvoří sušené dřevěné kvh profily
 • skladby stěn jsou certifikované a je možné je upravit dle konkrétních požadavků na tepelný standard objektu
 • vodorovné i svislé konstrukce splňují požadavky na požární odolnost, byla provedena požární zkouška
 • nezbytné je napojení na síť elektrické energie, popřípadě vodovod (je možná vlastní zásobárna vody)
 • zdrojem pro vytápění může být elektřina, plyn, případně jako doplňkový zdroj solární energie či tepelné čerpadlo
 • kanalizace je řešena buď napojením na veřejnou kanalizaci nebo instalací vlastní čov s akumulační nádrží pro zpětné využití přečištěné vody pro splachování, zálivku apod.
 • okna jsou používána s dřevěnými profily a izolačním dvojsklem, resp. trojsklem, dle požadavku na energetický standard
 • fasádní obklad je možný v různých variantách dle prostředí či dle požadavku investora, nebo dle účelu mobilního domu
 • základními fasádními obklady jsou mořené palubky různých dřevin a cetris desky

3+kk – list č. 28

3+kk - list č. 28

3+kk, přízemní, terasa – pultová střecha – zastavěná 90, obytná 75,18 m2 více…

3+kk – list č. 24

3+kk - list č. 24

3+kk, přízemní, terasa – plochá střecha, zastavěná, obytná m2 více…

3+kk – list č. 8

3+kk - list č. 8

3+kk – přízemní, terasa, plochá střecha – zastavěná 75, obytná 64,67 m2 více…

A04 3+kk – list č. 10

A04 3+kk - list č. 10

A04 3+kk – přízemní – plochá střecha – zastavěná 56, obytná 47,51 m2 více…

A03 _ T 2+kk – list č. 2

A03 _ T 2+kk - list č. 2

2+kk; + vstupní hala, obytná terasa více…

A02 _ L 3+kk – list č. 1

A02 _ L 3+kk - list č. 1

A02 _ L 3+kk – přízemní, sedlo – zastavěná 63 m2, obytná 51,8 m2 více…

Samostatný modul 2+kk – list č. 29

Samostatný modul 2+kk - list č. 29

2+kk – přízemní, terasa, plochá střecha – zastavěná 36 m2, obytná 28,89 m2 více…

Samostatný modul 2+kk – list č. 14

Samostatný modul 2+kk - list č. 14

2+kk – přízemní, terasa, plochá střecha – zastavěná 35 m2, obytná 28,2 m2 více…

Samostatný modul 3+kk – list č. 7

Samostatný modul 3+kk - list č. 7

3kk – spíše rekreace, přízemní, pultová střecha, terasa, zastavěná plocha 40 m2, obytná plocha 32,54 m2 více…

MP01, MP02 sedlová střecha – list č. 46

MP01, MP02 sedlová střecha - list č. 46

LIBOVOLNÉ VELIKOSTI …. 3×8 m – 3,5×12 m více…