bezplatná linka 800 73 73 79 info@pasivnird.eu

Rodinný dům Oldřišov

Navrhované řešení pracuje s přízemní kubickou hmotou, která svou obdélnou půdorysnou stopou a i svou podélnou východozápadní orientací koresponduje s tvarem pozemku. Byl navržen samostatně stojící objekt jednoduchého modernistického tvarosloví o rozměrech 16,17 x 10,26 m. Rodinný dům je zastřešen plochou extenzivní zelenou střechou s mírným lomeným sklonem. Střecha je lemována nízkou atikou. Sklon lomené západní části střechy odpovídá sklonu místního terénu především přilehlé komunikace. Dům svým charakterem na rohové parcele není navržen jako pohledová dominanta, avšak jako ustoupený objekt spíše drobného měřítka hmotově změkčující nástup do území s novodobou zástavbou. Nástup do domu je ze severní strany z ulice. Ke kratším fasádám přiléhá buď přístřešek pro automobil, nebo pultové střechy pobytové terasy.

Zpět na reference

Reference

10. 12 . 2013

Mateřská škola v obci Bílá

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele montované mateřské školy v obci Bílá pro 20 dětí. Rozsah realizace: 3,88 mil. Kč Termín: září 2013 Fotografie dokončené stavby: Fotografie z realizace … více…

05. 11 . 2013

Nízkoenergetický RD Opava

Fotografie postaveného nízkoenergetického rodinného domu v Opavě. Skicy: Fotografie:

02. 09 . 2013

Sestava 3 modulů Dolní Počernice

Sestava 3 modulů, patrový – Dolní Počernice Praha 9, 110m2 zastavěné plochy. Varianta Nízkoenergetika.

03. 04 . 2013

RD – Lokalita Květnice

Lokalita Květnice – 170 řadových rodinných domů. Největší lokalita dřevostaveb v ČR. Tato stavba byla postavěna společnostmi Mobile Point Corporation a.s. a H.L.C. spol. s r.o.