bezplatná linka 800 73 73 79 info@pasivnird.eu

Montované mateřské školy

DŮM NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ – 10 DĚTÍ


PDF

DŮM NA HLÍDÁNÍ DĚTÍ – 20 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 10 DĚTÍ


PDF

PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY – 10 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 20 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLKA PRO 28 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁSTAVBA – 81 DĚTÍ


PDF

FIREMNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA – 10 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLKA PRO 24 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 46 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 50 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 10 DĚTÍ


PDF

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 15 DĚTÍ


PDF

HLÍDACÍ CENTRUM PRO 10 DĚTÍ


PDF (není k dispozici)

MATEŘSKÁ ŠKOLA – 112 DĚTÍ

ms_ 112-deti
PDF

Náš projekt mobilních mateřských škol je aktuální téma pro mnoho obcí v ČR – díky saturaci dětí předškolního věku jsou mnohé MŠ beznadějně přeplněny a obcím nezbývá, než najít rychlé a efektivní řešení. Mobilní mateřská školka u Mobile Pointu je na polovině ceny zděné školky s termínem dodání přibližně pouhých 5 neděl. Máme domluveno i financování přímo ušité na tento produkt od Unicredit Leasing, KB, ESSOX, kde obcím stačí jan malá částka na začátek, a poté celkovou částku splácí z peněz rodičů, kteří platí za umístění dětí. Nebráníme se variantě tyto mateřské školy vybudovat a na určitou sjednanou dobu pronajmout obci. Po této smluvené době budou mít obce možnost buď produkt odkoupit, nebo se již dopředu domluví umístění za jistých podmínek v jiné obci a tato MŠ se jen rozmontuje na jednotlivé moduly a převeze na jiné místo.

Bezesporu velkou výhodou jsou daleko menší pořizovací náklady, ekologická skladba stěn – z pozice environmentálního je to rozhodně zdravé pro děti – a když tam děti tráví víceméně celé své předškolní mládí – je rozhodně třeba brát zřetel na pobyt ve zdravém prostředí – žádné dehty a jiné zdraví škodlivé látky. V neposlední řadě máme i jasný scénář, co pak s takovou školkou (jde pochopitelně o formu, kdy si obec MŠ odkoupí), která bude stát v obci, kde všichny děti už vyrostly a nové se rodí už jen zřídka – v takovém případě se dají opět moduly separovat a použít pro jiný účel využití – např. jako převlékárny pro sportoviště nebo prostory pro tančení zumby, popřípadě se lehkou změnou dispozic udělá domov pro seniory či bytové jednotky k pronájmu nebo prodeji a jiné možnosti.

V tuto chvíli máme obesláno cca 50% obcí v Čechách a na Moravě s nabídkou našich produktů a s mnoha z nich momentálně komunikujeme a pokoušíme se navázat i na dotační fondy ze strukturálních fondů. Na toto téma jsme uspořádali i „konferenci“ pro starosty, jež se konala v polovině roku v Dubňanech – Mateřské centrum Srdíčko.

Od srpna 2012 vejde v platnost novela zákona o firemních školkách – tedy pokud zaměstnavatel takovouto školku pro své zaměstnance udělá, může si celou pořizovací cenu dát do nákladů.

Produkty – mobilní domy – lze vyrobit v následujících typech – dle síly zateplení:

  • a) low cost – doporučuje se pro sezónní stavení s možností pozdějšího dozateplení (např. venkovní izolant apod.). Síla izolantu ve stěnách 10 cm.
  • b) nízkoenergetická – náklady na vytápění jsou minimální. Velice dobře zateplená skladba. Sila izolantu ve stěnách od 16cm. Izolační dvojskla U = 1,1.
  • c) pasivní – náklady na vytápění jsou téměř nulové. Síla izolantu ve stěnách od 24 cm. Izolační trojskla U = 0,7.

Reference

10. 12 . 2013

Mateřská škola v obci Bílá

Naše společnost vyhrála výběrové řízení na dodavatele montované mateřské školy v obci Bílá pro 20 dětí. Rozsah realizace: 3,88 mil. Kč Termín: září 2013 Fotografie dokončené stavby: Fotografie z realizace … více…

05. 11 . 2013

Nízkoenergetický RD Opava

Fotografie postaveného nízkoenergetického rodinného domu v Opavě. Skicy: Fotografie:

02. 09 . 2013

Sestava 3 modulů Dolní Počernice

Sestava 3 modulů, patrový – Dolní Počernice Praha 9, 110m2 zastavěné plochy. Varianta Nízkoenergetika.

03. 04 . 2013

RD – Lokalita Květnice

Lokalita Květnice – 170 řadových rodinných domů. Největší lokalita dřevostaveb v ČR. Tato stavba byla postavěna společnostmi Mobile Point Corporation a.s. a H.L.C. spol. s r.o.